pl en de ru

Regulamin Chałupek Pod Giewontem


 1. Doba  w domkach rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godzinie 16;00, a w dniu wyjazdu kończy o godzinie 10;00.
 2. Rozliczenie następuje w dniu przyjazdu gotówką.
 3. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w obecności wynajmującego domki.
 4. Całkowity zakaz palenia na terenie obiektów. Jeżeli w dniu wyjazdu okaże się , że w domku było palone goście będą musieli zapłacić karę w wysokości 300zł.
 5. Zakaz używania w Domku otwartego ognia (m.in. świeczek , lampek naftowych, gazowych, własnych kuchenek elektrycznych i gazowych)
 6. Korzystając z Grilla znajdującego się na terenie domku, prosimy o szczególną ostrożność, ze względu na drewniane domki ( nie zostawianie grilla bez opieki)W grillu palimy tylko węglem drzewnym! Grill w domku znajduje się od wiosny do jesieni.
 7. Ze względu na utrzymanie czystości we wszystkich domkach oraz drewniane podłogi, prosimy o chodzenie w pantoflach.
 8. Wynajmujący zobowiązuje się zapewnić Gościom pościel, ręczniki. Jeżeli ręczniki oraz pościel będą używane przez gości do wycierania obuwia, podłogi itp. W dniu wyjazdu będą musieli ponieść koszty na zakup nowych ręczników oraz pościeli.
 9. Śmieci i inne odpady należy składować w pojemniku znajdujących się na zewnątrz domków.
 10. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 – 06:00.
 11. W razie ustalenia podczas wykwaterowania, iż w okresie pobytu Gości w Domku powstały jakiekolwiek zniszczenia, uszkodzenia lub szkody, wynajmujący oraz Gość sporządza na tą okoliczność protokół. W razie odmowy podpisania protokołu przez Gościa, przyjmuje się, iż protokół podpisany przez Wynajmującego ma moc protokołu podpisanego przez Wynajmującego i Gościa.
 12. Goście ponoszą odpowiedzialność majątkową  w razie powstania jakichkolwiek szkód, choćby szkoda powstała z winy nieumyślnej.
 13. Za wszystkie osobiste rzeczy znajdujące się w domkach odpowiada wynajmujący Gość.
 14. W razie ciężkiego naruszenia postanowień Regulaminu, Wynajmujący uprawniony jest do jednostronnego skrócenia okresu pobytu Gościa i nakazaniu niezwłocznego opuszczenia obiektu „Chałupki pod giewontem”.
 15. W przypadku skrócenia pobytu, opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.
 16. Miejsce parkingowe wskazane przez właściciela  nie podlega zmianie przez wynajmującego domki na inne miejsce parkingowe (główny parking znajduje się 20m od domków)
 17. Osoby niezameldowane powinny być zgłoszone w celu uzyskania numeru miejsca parkingowego.
 18. Osoby niezameldowane mogą przebywać w domku hotelowym w godzinach od 7.00 do 22.00.
 19. Przebywanie osób niezameldowanych w domku po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego domek na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny dostawki z cennika. Niezgłoszone osoby będą płaciły podwojoną cenę z cennika.

OFERTA SPERCJALNA »